IronSky

poniedziałek, 20 kwietnia 2015

Teoria na egzamin UAVO VLOS


Wiele osób w komentarzach i osobiście pytało nas skąd wziąć materiały i opracowania pytań na egzamin teoretyczny UAVO VLOS. Ci, którzy przeszli płatne szkolenie w prywatnych firmach zapewne takie materiały dostali. Póki co jednak takie szkolenie nie jest obowiązkowe (i dobrze!) a do egzaminu można przygotować się na zasadzie samokształcenia. Skądś jednak trzeba wziąć te materiały, a najprościej zdobyć je w internecie ;). Tym, którym się nie chce szukać lub nie znaleźli wszystkiego, co potrzebne udostępniamy listę linków i materiałów, z których ja uczyłem się na egzamin i ta wiedza wystarczyła, żeby bezproblemowo i bezstresowo zdać teorię. Zatem zapraszamy!

UWAGA: Mniej więcej wiosną 2015 pojawiły się nowe testy i nowe pytania, a egzamin uchodzi za trudniejszy. Zatem poniższe materiały proszę brać za taką teoretyczną podstawę. Obecnie (z tego co sami piszecie w komentarzach) nie ma pytań opisowych, a dział "Człowiek - możliwości i ograniczenia" został rozbudowany, pytania są trudniejsze i mniej jednoznaczne. Postaramy się na bieżąco aktualizować ten post, żeby informować Was o nowych egzaminach.
PRZECZYTAJ TAKŻE:Ponieważ ULC oficjalnie udostępnia zakres materiału na egzamin teoretyczny UAVO VLOS to będę się opierał bezpośrednio na nim i przy poszczególnych podpunktach podawał linki do miejsc, gdzie można przeczytać odpowiedzi lub wymagane materiały.

Ale zacznijmy od podstaw, czyli kilkunastu skrótów literowych, które należałoby znać, żeby widzieć o czym jest mowa w ustawach i rozporządzeniach. A zatem:

Ważne skróty literowe

ATC - Air Traffic Control - kontrola ruchu powietrznego
AGL - Above Ground Level - nad poziomem ziemi
ASL - Above Sea Level - nad poziomem morza
AD – Aerodrome - lotnisko
AIP – Aeronautical Information Publication – publikacja służby informacji lotniczej
AIS – Aeronautical Information Services – służba informacji lotniczej
ATIS – Automatic Terminal Information System – system automatycznej informacji lotniskowej
ATZ – Air Traffic Zone – strefa ruchu lotniskowego
CTA – Control Area - obszar kontrolowany
CTR – Control Zone - strefa kontrolowana
D – Danger – oznacznik strefy niebezpiecznej
EA – Exercise Area - rejon ćwiczeń
FIR – Flight Information Region – rejon informacji powietrznej
FIS – Flight Information Services – służba informacji powietrznej
FL – Flight Level – poziom lotu
ICAO – International Civil Aviation Organization – organizacja międzynarodowego lotnictwa cywilnego
EASA - European Aviation Safety Agency - Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego
METAR – komunikaty regularnych obserwacji meteorologicznych dla lotnictwa (w lotniczym kodzie meteorologicznym)
NOTAM - NOTice to AirMen - wydawana na żądanie zwięzła depesza telekomunikacyjna Kierownictwa Lotów (ATM) (ang. Air Traffic Management) rozpowszechniana za pomocą środków telekomunikacyjnych, zawierająca informacje, których znajomość we właściwym czasie jest istotna dla personelu związanego z operacjami lotniczymi.
PANSA – Polish Air Navigation Services Agency, czyli inaczej PAŻP - Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
R – Restricted – desygnator strefy ograniczonej
SIGMET – informacje dotyczące zjawisk pogody na trasie, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo lotów statków powietrznych
TAF – Terminal Aerodrome Forecast - prognoza dla lotniska
TMA – Terminal Control Area - rejon kontrolowany lotniska lub węzła lotnisk
TRA – Temporary Reserved Area – strefa czasowo zarezerwowana
TSA – Temporary Segregated Area – strefa czasowo wydzielona
TWR – Aerodrome Control Tower or Aerodrome Control - wieża kontroli lotniska lub kontrola lotniska
VOLMET – informacje meteorologiczne dla statków powietrznych w locie
ULC - Urząd Lotnictwa Cywilnego
UAVO - Unmanned Aerial Vehicle Operator - dosłownie "operator drona", UAVO to nazwa świadectwa kwalifikacji operatora drona
VLOS - Visual Line of Sight - w zasięgu wzroku
BVLOS - Beyond Visual Line of Sight - poza zasięgiem wzroku
MR - Multi Rotor - wielowirnikowiec


Teoria wymagana na egzaminie UAVO VLOS (na dzień 20.04.2015) i przydatne materiały:

Przedmiot 1: Podstawy prawa lotniczego

1. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie świadectw kwalifikacji - http://dziennikustaw.gov.pl/du/2013/664/1 - choć raz warto przeczytać całe rozporządzenie i dobrze przyswoić Załącznik nr 6 z tego rozporządzenia

2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie badań lotniczo-lekarskich - http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2013/637/1 - część
dotycząca badań dla świadectw kwalifikacji

3. Załącznik 2 ICAO do Konwencji Chicagowskiej - http://www.ulc.gov.pl/_download/prawo/prawo_miedzynarodowe/konwencje/zalacznik_2_icao_zm_43_1112.pdf - odpowiednie części poświęcone bezzałogowym systemom latającym (głównie Dodatek 4)

4. Służby i organy ruchu lotniczego
- ULC http://pl.wikipedia.org/wiki/Urz%C4%85d_Lotnictwa_Cywilnego
- PAŻP http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_Agencja_%C5%BBeglugi_Powietrznej
- FIR http://www.bl.mw.mil.pl/news.php?id=169
- FIS www.fis.pansa.pl/?menu_lewe=fis&lang=_pl&opis=fis_przestrzen_pow
- AIS http://www.ais.pansa.pl/?menu_lewe=ais&lang=_pl&opis=ais_info

5. Klasyfikacja przestrzeni powietrznej:
http://www.bl.mw.mil.pl/news.php?id=169
http://www.aeroklub-podkarpacki.pl/doc/przes_pow.pps
http://www.epba.pl/pliki/materialy_szkoleniowe/Podzial%20Przestrzeni_%20FIG.pdf

6. Skutki naruszenia przepisów lotniczych:
http://prawo.ws/lotnicze/art97.htm
http://prawo.ws/lotnicze/art211.htm
http://prawo.ws/lotnicze/art212.htm

Przedmiot 2: Człowiek jako pilot i operator UAV

- czynnik ludzki w lotnictwie: http://ilot.edu.pl/prace_ilot/public/PDF/spis_zeszytow/221_2011/05.%20D%C4%85browska%20J..pdf
- przejrzeć choć raz: http://testylke.pl/czlowiek_testylke_pl.pdf - pytania o leki, alkohol, choroby, układ nerwowy, krwionośny - jest tego trochę i są to pytania na licencje samolotowe i szybowcowe, ale są na ten sam temat
- ogólnie o tym jak udzielać pierwszej pomocy (kolejność czynności i same czynności - wystarczy ogólnie http://pl.wikipedia.org/wiki/Pierwsza_pomoc , http://www.bhp.pwr.wroc.pl/zppm.pdf)
- pojawiają się pytania np. o kolor krwi w tętnicach i żyłach - warto wiedzieć ;)

Przedmiot 3: Zasady wykonywania lotów

Ogólna prezentacja: http://www.senat.gov.pl/gfx/senat/userfiles/_public/k8/komisje/2014/kgn/materialy/ulc1.pdf

1. Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000440 - szczególnie Załącznik 6 od deski do deski
2. Zapoznać się z tym, do czego służy AIP Polska i jak z tego korzystać http://www.ais.pansa.pl/?menu_lewe=ais&lang=_pl&opis=aip , AUP: http://www.amc.pansa.pl/?menu_lewe=aup&opis=amc_aup&lang=_pl, AMC http://www.amc.pansa.pl/?menu_lewe=amc_polska&lang=_pl

Przedmiot 4: Bezpieczeństwo wykonywania lotów i sytuacje niebezpieczne - zapewnienie separacji od innych statków powietrznych, ludzi, pojazdów, budynków i innych przeszkód


- Zagrożenie dla innych statków powietrznych, ludzi i mienia jakie może stanowić wykonywanie operacji lotniczych z użyciem bezzałogowego statku powietrznego - na logikę i zdrowy rozsądek: co może się stać innym gdy nasz dron zawiedzie? To pytanie pojawić się może w formie otwartej, czyli np. opisać 3 zagrożenia związane z lotami dronów.

- Rodzaje zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo wykonywanych operacji lotniczych i przeciwdziałanie nim - czyli np. możliwość wystąpienia zakłóceń w łączności radiowej, obiekty mogące stanowić przeszkody, zawirowania powietrza spowodowane bliskością budynków, zakłócenia elektromagnetyczne itp.

- Procedury awaryjne - czyli co robić, gdy znajdziemy się na kursie kolizyjnym z innym statkiem powietrznym (odbijamy zawsze w prawo i najlepiej ze zniżaniem) lub nasz sprzęt zaczyna szwankować - w tej sytuacji przyda się wiedza o FAILSAFE...

- FAILSAFE - ogólne informacje do czego służy i kiedy powinien zadziałać: http://www.gimmik.pl/blog/funkcja-fail-safe/, po szczegółowe informacje odsyłam do instrukcji obsługi własnego odbiornika/autopilota, którego używamy w swoim dronie, bo ogólnie opcja FAILSAFE działa w tych samych okolicznościach awaryjnych, ale ustawienia ma różne w zależności od firmy i modelu zastosowanego odbiornika/autopilota.

Poza powyższymi warto przeczytać ten materia: http://www.drony.net/info/warunki-bezpiecznego-uzytkowania-wielowirnikowcow-profesjonalnych/, który dobrze zwraca uwagę na różne techniczne aspekty bezpieczeństwa lotów dronami (odnosi się w niektórych punktach stricte do dronów Hornet, ale je można pominąć).

Przedmiot 5: Obsługa, budowa i zasady, działania bezzałogowego statku powietrznego danej kategorii, jego systemów, podzespołów, wyposażenia i systemów sterowania


Ten moduł zależy od kategorii statku, na który robimy uprawnienia. Jeśli będziemy zdawać egzamin zarówno (np.) na wielowirnikowce (MR) i na samoloty (A), to przedmiot 5 będziemy zdawać podwójnie - dostaniemy dwa zestawy pytań, jeden na samolot jeden na kopter.

Zakres egzaminu jest dość szeroki, ale zarazem jest to moduł bardzo prosty - każdy, kto sam zrobił swojego drona nie będzie miał żadnych problemów z odpowiedziami. Tzw. "phantomowcy", którzy kupili swoje modele i nie wiedzą jak są zbudowane - będą musieli poczytać proste poradniki.

Ponieważ większość osób będzie zapewne zdawać na MR (MultiRotor - wielowirnikowiec) podam poniżej źródła w szczególności pomocne dla tej kategorii:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Akumulator_litowo-polimerowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Akumulator_niklowo-kadmowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Akumulator_niklowo-metalowo-wodorkowy

O Ni-Cd i Ni-Mh wystarczy przeczytać ogólnie to co na Wikipedii, o LiPol'ach warto jednak wiedzieć więcej, bo najwięcej pytań w tym 5-tym module dotyczy właśnie obsługi i łączenia LiPoli:

http://zrobsobiedrona.blogspot.com/2015/06/informacje-o-pakietach-li-pol.html

Przykładowe pytania z wszystkich przedmiotów:


 • Jaki FIS obsługuje południowo-wschodnią Polskę?
 • Kto ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo lotów?
 • Co oznacza rozmiar śmigła 12x5?
 • Co określa parametr Kv silnika?
 • Czy łączenie baterii LiPol szeregowo zwiększa pojemność czy napięcie całości?
 • Czym jest bindowanie?
 • Jak się kalibruje się kompas w dronie?
 • Na co ma wpływ STORM (burza słoneczna)?
 • Jakie jest minimalne i nominalne napięcie dopuszczalne na jednej celi LiPol?
 • Jakie są opcje działania FailSafe?

Przykładowe pytania zostały skopiowane z wątku na forum: http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=21&t=16562.


Póki co to tyle, jeśli macie jakieś sugestie co do dodania lepszych opracować na poszczególne tematy - piszcie w komentarzach.

331 komentarzy:

 1. Ten komentarz został usunięty przez autora.

  OdpowiedzUsuń
 2. Rewelacja artykuł teraz to wiadomo z czym zjeść ULC :D
  Dzięki bardzo dużo mi pomogliście

  OdpowiedzUsuń
 3. Świetna robota i pomoc dla zaczynających przygodę z dronami. Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
 4. Świetna pomoc w przygotowaniu się do egzaminu, ale też świetna baza wiedzy nt. latania generalnie - każdy bawiący się dronem, modelami RC powinien się z nią zapoznać, niezależnie czy chce zdawać egzamin czy nie.

  OdpowiedzUsuń
 5. super artykuł !!!!!!!!!! świetna robota !!!!!!!!! Dzięki bardzo pozdrawiam :)

  OdpowiedzUsuń
 6. Bardzo profesjonalna instrukcja. Świetne szkolenie dla tych co interesują się techniką.

  OdpowiedzUsuń
 7. Bardzo przydattne informacje, dzięki.

  OdpowiedzUsuń
 8. Aktualnie posiadam jedynie małego quadrocoptera - Parrot Bebop, jednak przez sytuację prawną nie mogę oferować nagrywania nawet najprostszych scen, np ze ślubów... Czy posiadając jedynie taki sprzęt (sterowany ze smartfona) Mogę podejść do egzaminu teoretycznego i praktycznego?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Do teoretycznego na pewno, co do praktyki - ustawa Prawo Lotnicze nie określa żadnych dolnych granic wagowych dronów więc załapiesz się na tą kategorię do 2kg spokojnie. Problem polega na tym, że będziesz musiał wykonać ćwiczenia tak jak inni. Jeśli jesteś w stanie latać stabilnie po kwadracie 30x30m i wykonywać te wszystkie ćwiczenia co inny przy użyciu samego smartfona to możesz spokojnie zdawać ;).

   Usuń
  2. Pytanie jak to się ma do zamontowanego w Bebopie odbiornika GPS... Najlepiej zadzwonić do egzaminatora i zapytać.

   Usuń
  3. W tej sytuacji może być w ogóle problem ze zdawaniem na takiej maszynie, egzaminator może zwyczajnie nie pozwolić, bo to wbrew zasadom egzaminu.

   Usuń
 9. Uczyłem się do egzaminu na podstawie waszego opisu. Dzisiaj zdałem pozytywnie razem z 4 innymi dronami w Gliwicach. Polecam bardzo profesjonalne podejście do metodyki egzaminu :-) reprezemtowane przez egzaminatorów z FlyTronic.
  Pozdrawiam Bart,

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Czyli, że praca zbiorowa była?;-)

   Usuń
  2. Ja też zdawałem wówczas w Gliwicach i żadnej pracy zbiorowej nie było, chodzi o profesjonalne podejście do egzaminu, sposób przedstawienia zasad, jego prowadzenia, itd. Na szczęście pogoda dopisała (chociaż było nieco wietrznie) wszystko przebiegło sprawnie :)
   Pozdrawiam

   Usuń
  3. No cóż, na moim egzaminie naliczyłem prawie 30 osób. Pomijając fakt, że egzaminator nie miał nawet tylu oddzielnych kart egzaminacyjnych z pytaniami i średnio przypadała jedna na dwie osoby, to i tak wszyscy siedzieli w sporym ścisku i siłą rzeczy było widać co sąsiad pisze... Ale zasady przedstawili profesjonalnie ;)

   Usuń
 10. Mega pomoc, fajne uporządkowanie materiału do ogarnięcia, Dzięki!

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Również dzięki i fajnie, że się przydaje komuś ;)

   Usuń
 11. Cześć,
  zapytam ponieważ nigdzie nie mogę znaleźć informacji:
  - czy mogę przyjść na egzamin z tanim dronem (powiedzmy UFO X30) i na nim zdawać?

  Nie chcę się kosztować na Phantom 2 lub 3 póki co, a chodzi mi o maszyny do 2kg.

  Dzięki!

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Ustawa nie przewiduje dolnej granicy drona na egzaminie więc może Pan zdawać nawet Cheersonem CX-10:) Tu jest inny problem, proszę spróbować takim sprzętem jak UFO X30 oddalić się od siebie na 40 metrów i powiedzieć czy jeszcze go Pan widzi, wie w którą stronę jest zorientowany i czy potrafi Pan nim z takiej odległości kierować. Bo właśnie takie umiejętności trzeba pokazać na egzaminie. Pomijam tutaj jeszcze fakt, że na egzaminie musiałaby się trafić dobra bezwietrzna pogoda, bo ten sprzęt waży 200g z tego co wyczytałem, więc wystarczy wiatr 5m/s i go zdmuchnie.

   Usuń
  2. Nie ma to jak szybka i konkretna odpowiedź.

   Dziękuję.

   Usuń
 12. Witam , mam pytanie bo widze duzo firm które prowadzą kursy, A gdzie moge zrobic sam egazmin własnie?? Dziekuje za pomoc

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Zadzwoń do jednego z egzaminatorów z listy i umów się na termin: http://uavo.com.pl/gdzie-zdawac-egzamin/ ;)

   Usuń
  2. Dzieki wielkie za pomoc! :) Mam 2 pytania, jak wygląda egzamin praktyczny i czy orientujesz sie czy mozna korzystac na nim z trybu P w dji 3 , czyli dron korzysta z gps do pozycjonowania, z gory dziekuje, pozdrawiam

   Usuń
  3. Jak wygląda egzamin: http://zrobsobiedrona.blogspot.com/2015/03/relacja-z-egzaminu-na-swiadectwo.html. Pytanie nr. 2: NIE można korzystać z GPS.

   Usuń
 13. Chciałbym zdawać egzamin na drony od 2 do 7 kg lecz aktualnie nie posiadam drona powyzej 2 kg aby móc zdac egzamin na kategorie 2-7kg. Czy ma ktoś z was jakiś pomysł bądź radę w jaki sposób na czas egzaminu mógłbym uzyskać drona?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Kupić lub pożyczyć - od znajomego albo od firm, które świadczą takie usługi ;)

   Usuń
  2. Rozumiem , a na jakiej zasadzie podczas egzaminu określana jest waga drona ? Są one ważone czy na podstawie wagi ustalonej przez producenta?

   Usuń
  3. Wagę wpisuje sam kandydat na odpowiedniej karcie, która potem jest wysyłana do ULC. Modele nie są ważone, ale wpisuje się czym się lata (jeśli jest to gotowa konstrukcja np. DJI Phantom to wystarczy wpisać nazwę, jeśli nie to trzeba opisać z czego jest zbudowany) + waga do lotu. Można zatem lekko kombinować, ale wiem że zdawały się kwasy, bo egzaminator na to wcale nie patrzy, jego to w sumie nie obchodzi, natomiast potem to idzie do ULC i tam już podobno "prostują" różne próby naciągania wagi na zasadzie: ktoś wpisał DJI Phantom i wagę 2,2kg - w ULC są ludzie, którzy wiedzą co to Phantom i wiedzą, że to z taką wagą nie lata, więc i tak wpisują niższą kategorię czyli do 2kg. Ale próbować można, są tacy, którym się udało dostać z Phantomem wagę do 7kg i pewnie jest ich sporo.

   Usuń
  4. Dobrze wiedzieć , wiadomo że jednak zdając egzamin lepiej mieć już na wyższą kategorię .
   Czyli mówisz że na egzaminie drony na pewno nie są ważone ?
   Pytam ponieważ jeśli nie są ważone przez egzaminatora i ten nie wpisuje od razu wagi w wynik egzaminu to można na egzaminie polecieć troszkę lżejszym dronem np ok 1 kg a potem podnieść wagę do 2 kg + . Dobrze to rozumuję , czy może idę złym tokiem myślenia.
   Ponieważ nie chciałbym od razu wydawać kupę kasy na drona a jednak wolałbym mieć troszkę wyższą kategorię wagową.

   Usuń
  5. Trochę za bardzo kombinujesz. Napisałem Ci jak sprawa wygląda z Phantomami. Są tak popularne, że każdy wie, że taki Phantom, który sam waży niewiele ponad 1kg nie uniesie 2kg. W ULC też pracują ludzie więc zdarza się, że ktoś puści Phantoma na kategorię do 7kg, ale równie dobrze możesz dostać do 2kg. Jeśli masz drona 1kg to mało który dźwignie ponad drugie tyle (2kg+). Zatem musiałbyś go jakoś tak opisać, żeby w ULC mieli wrażenie, że to 2kg dron. Przy tym trzeba uważać, bo wprawdzie mój egzaminator głównie skupiał się na locie, ale kartę ma przed sobą i widzi czym latasz a co wpisałeś, więc jak przekombinujesz i wylecisz jakimś Phantomopodobnym maleństwem a w karcie będzie 2,5kg to z pewnością zwróci uwagę. Egzamin się oczywiście odbędzie, ale do ULC pójdzie karta z wagą 1kg i pozamiatane. Niestety takie są zasady i w pełni się z nimi zgadzam, inaczej się pilotuje 1kg a inaczej 3kg, a jakbyś chciał kiedyś latać do maksimum wagi w tej kategorii czyli 7kg to już w ogóle inna bajka więc te przedziały są po to właśnie, żeby ludziom latającym "motorynką" nie dawać prawka na "harleya".

   Usuń
  6. Ok , rozumiem , dziękuję bardzo w takim razie za pomoc ;)

   Usuń
 14. Cześć, mam pytanie:
  Czy to prawda, że zdanie egzaminu cięższym modelem automatycznie daje uprawnienia na lżejsze. Np. zdaję egzamin praktyczny na DJI S1000, to czy też mam uprawnienia na DJI Phantom lub Inspire1?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Naturalnie, przedziały wagowe są do 2kg, 2-7kg, 7-25kg, ale UAVO wydawany jest jest z wpisem "do ... kg" zatem "do 25kg" mieszczą się wszystkie inne drony.

   Usuń
 15. Genialna robota. Własnie przygotowuje się do egzaminu a to nieoceniona pomoc w tej sytuacji. Mam jednak małe pytanko. czy posiadacie jakies wersje offline materiałów z linków nt. Skutków naruszeń prawa lotniczego bo tamto konto zostało zawieszone i linki już nie działają

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. To samo na innej stronie:
   http://www.lexlege.pl/prawo-lotnicze/art-97/
   http://www.lexlege.pl/prawo-lotnicze/art-211/
   http://www.lexlege.pl/prawo-lotnicze/art-212/

   Usuń
 16. Znajomy pojechał na poprawkowy egzamin teoretyczny tydzień temu i okazało się, że są nowe testy - trudniejsze :)

  Nie ma już opisowych, natomiast te z kategorii "czlowiek - mozliwosci i ograniczenia" nie dość, że jest rozbudowany to jeszcze pytania i odpowiedzi są tak skonstruowane, że jest aż 8-10 możliwych odpowiedzi i oczywiście tylko 1 poprawna. Pytania z tej kategorii układali ... lekarze :)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Zgadza się, wiemy już o nowych egzaminach. Chyba musimy znów zdać egzamin, żeby wiedzieć co tam jest i zaktualizować ten artykuł ;)

   Usuń
  2. dość zaskakujące było pytanie o skrajną reakcję na nadwyżkę kofeiny w organiźmie - odpowiedź: halucynacje :)

   Usuń
  3. robi się jak z prawem jazdy. fakultet trzeba bedzie robic z kilku przedmitów zeby to zdać.

   Usuń
 17. Czy ktoś ma jakieś przykładowe pytania z tej 'nowej' serii?

  OdpowiedzUsuń
 18. Jedno z trudniejszych pytań brzmiało mniej więcej tak:
  Jakie niebezpieczeństwo czeka na BSL po stronie zawietrznej po przekroczeniu wzniesienia ? (nie pamiętam wszystkich odpowiedzi ale dwie z nich to: turbulencje i prądy duszące)

  ;)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. No to ładnie - pytania rodem z testów dla szybowników. Na zawietrznej, czyli po stronie wzniesienia, po której wiatr opada ze stoku są własnie duszenia no i turbulencje ;)

   Usuń
  2. O tutaj jeszcze ładne zobrazowanie: http://meteorologia.e26.eu/images/rysunek9.jpg

   Usuń
  3. A więc poprawną odpowiedzią będzie ostatnia, czyli "wszystkie odpowiedzi są poprawne" :)

   Usuń
  4. Pewnie tak, nie wiem jakie były wszystkie. A jeszcze jakieś ciekawe pytania były tego typu? Zastanawia mnie, w którą stronę idzie ten egzamin... niedługo będzie potrzebna wiedza jak do egzaminu na samolot z licencją turystyczną ;)

   Usuń
  5. Nie pamiętam słowo w słowo ale kolejnym pytaniem, które zapadło mi w pamięć z uwagi na skalę trudności (no dobra, moją niewiedzę ;) ) dotyczyło siły nośnej i co ma na nią największy wpływ:
   - rozpiętość skrzydeł/ramion
   - ciąg powietrza od ziemi
   - wiatr w kierunku płatu skrzydła/ramienia
   - ostatniego nie pamiętam

   Nie traktujcie powyższego "pytania" i "odpowiedzi" wiążąco, ponieważ ciężko jest mi przytoczyć dokładną treść.
   Moim zdaniem takie pytania nijak się miało do kategorii, na którą zdawałem (MR) ale może tak musi być i już ;)

   Usuń
  6. Rozumiem, jeśli w pytaniach na kategorię płatowców (A) by się pojawiły takie pytania, ale na MR? Może im się pomieszały testy... ;)

   Usuń
  7. 1. Był też wpływ kofeiny - i odpowiedź to nie halucynacje podobno...
   2. za co grozi pozbawienie wolności na 5 lat:
   - używanie częstotliwości raidowej jakiejś tam
   - przekroczenie bsp granic kraju
   - coś jeszcze...
   3. Pytanie o RMZ
   4. O ile spadnie długość fali, jeżeli dwukrotnie zwiększymy odległość
   5. Coś o wpływie otoczenia na propagację fal...
   6. O EKG i zaburzeniach serca czy wpływają na chwilowe utraty przytomności
   7. Jak długo ważna jest licencja.
   8. No i pytania odnośnie stref, wysokości itp.

   Ogólnie masakra.

   Usuń
  8. Szczerze przyznam, że miałbym problemy z niektórymi pytaniami. Tzn. na pewną powyższą listę materiałów do nauki trzeba by znacznie rozszerzyć, co postaram się zresztą zrobić gdy znajdę chwilę. Dzięki za cynk ;)

   Usuń
  9. Nie drążyłem tematu i nie dopytywałem :)

   Zacząłem sięgać pamięcią do egzaminu więc napiszę jeszcze kilka pytań:
   1. Jaki typ silników montuje się w MR?
   - bezsczotkowe outrunner
   - szczotkowe outrunner
   - szczotkowe inrunner
   - bezszczotkowe inrunner

   2. Latanie nad ludźmi jest:
   - dozwolone, nie ma przeciwskazań jeśli pilot BSP czuje się pewnie
   - zabronione
   - zabronione, chyba że organizator bierze odpowiedzialność za ewentualne szkody
   - dozwolone po uzyskaniu zgody organizatora

   3. Jaki prąd znajduje się w bateriach Li-Po:
   - zmienny
   - 3fazowy zmienny
   - stały
   - ostatniego nie pamiętam

   4. Modelami latającymi nazywany BSP w kategorii:
   - < 2kg
   - 2 kg - 25 kg
   - 25 kg >
   - wszystkie odpowiedzi są poprawne

   Usuń
  10. A jedno było - gdzie pytać o pozwolenie na loty w MATZ - i nie było odp u zarządcy :)

   - Zgłoszenie i zgoda od PAŻP
   - Zgłoszenie telefoniczne do TWR
   - zakaz latania jeżeli odbywają się loty Lotnictwa Państwowego
   - coś jeszcze (możliwe, że odpowiedź - żadna z powyższych.)

   Usuń
  11. To najprędzej "żadna z powyższych"

   Usuń
  12. No wlasnie jak to jest z tym lataniem nad ludzmi?
   Prawo lotnicze nie zakazuje lotow pod kara grzywny itp. ale w ustawie pisza, aby nie latac.

   Wiec jak powinna brzmiec odpowiedz na powyzsze pytanie numer 2 ?

   Usuń
  13. Ja bym zaznaczył "2) zabronione". Przeanalizujmy pozostałe odpowiedzi: 1) operator może czuć się pewnie, ale maszyna może zawieść zawsze, jak spadnie to tragedia - odpada; 3) żaden organizator nie weźmie odpowiedzialności za twój sprzęt, to ty jako operator jest w 100% odpowiedzialny za przebieg i bezpieczeństwo lotu - odpada; 4) organizator nie decyduje o tym czy można czy nie można latać nad ludźmi, bo znów - ty jako operator jesteś w 100% odpowiedzialny za bezpieczeństwo, jak coś się komuś stanie, to będą ściągać kasę z twojego OC, bo ty jako właściciel maszyny odpowiadasz za wyrządzone przez nią szkody.

   Usuń
  14. Na stronie ULC pisze nawet aby nie latać nad ludźmi

   Usuń
  15. Tak samo jak nad drogami, miastami, budynkami... Sęk w tym, że nie ma ustawy wprost zabraniającej tego wszystkiego, to raczej zalecenia ULC związane z bezpieczeństem.

   Usuń
  16. Jaki prąd znajduje się w bateriach Li-po?
   Żaden :-O
   Prąd mamy dopiero wtedy jeśli jakieś urządzenie zostaje podłączone do baterii. Następuje przepływ prądu i urządzenie zaczyna działać.

   Usuń
  17. Może pytanie brzmiało inaczej: jaki prąd płynie z Li-Pola do regulatorów, silników itd. ;)

   Usuń
 19. Macie jeszcze jakieś inne pytania które pamiętacie i możecie się podzielić ? Będę bardzo wdzięczny :)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Pewnie nie tylko Ty byłbyś wdzięczny ;)

   Usuń
  2. :) no to prawda ;) a ty Michał dysponujesz jeszcze jakimiś pytaniami które nie są opublikowane ?

   Usuń
  3. Obiło mi się o oczy jeszcze pytania o wpływ kofeiny na zdolności pilotażowe i coś o refrakcji oka. Warto tu zaglądać: http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=21&t=16562&start=510 - czasem ktoś coś wrzuci, ale co raz rzadziej. Aż chyba będę musiał jeszcze raz podejść do egzaminu dla dobra tego bloga i opublikować nową listę źródeł do nauki ;)

   Usuń
  4. Ok dzięki za odp , to prawda ;) tym bardziej iż komuś umyśliło się zmieniać pytania egzaminacyjne

   Usuń
  5. Zmienili (nad czym ubolewam) bo ktoś udostępnił zdjęcia starych pytań :/ Jutro mam egzamin i opowiem jak było.. Ale patrząc na pytanie które ktoś wrzucił anonimowo to może być ciężko :/

   Usuń
  6. Zatem powodzenia! I podziel się samymi wrażeniami, a nie pytaniami ;) Chyba, że będą znów jakieś "hity", które wymyślili w pocie czoła panowie z ULC ;)

   Usuń
  7. Ją strzelalem przy pytaniu o rudder. Za co odpowiada i odpowiedzi o przechylenie, pochylenie czy odchylenie....

   Usuń
  8. W dwóch czy trzech pytaniach pojawiła się PKBWL. Warto o niej poczytać...

   Usuń
  9. Rudder to ster kierunku czyli odchylenie od kierunku lotu ;) Kurde i takie pytania na teorii dla MR są??

   Usuń
 20. a do ilu kilogramów możemy mówić o "modelu latającym" ?
  <2kg
  <25kg
  <150kg

  ?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Odpowiedź 150kg, http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//520/262363/262365/262368/dokument169381.pdf - strona 8.

   Usuń
 21. i po egzaminie w Gliwicach.
  było 6 osób na teorii, dwie zdały od razu (w tym piszący tego posta), dwie po pierwszej próbie od razu się poddały - będą poprawiać w innym terminie, dwie wykorzystały swoje trzy szanse i zdały w poprawkach.
  do części praktycznej podeszły 3 osoby + jedna która zdawała tylko praktykę - wszyscy zdali.

  wrażenia są następujące - na egzaminie w Gliwicach panuje bardzo przyjazna atmosfera, pytania faktycznie "gorsze" ale powiem tak - nie było ekstremalnie trudno, po przyswojeniu sobie tych problematycznych pytań + normalna nauka z materiałów podanych na tym blogu - daje rade zdać.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Gratuluję zdanego egzaminu! Dzięki za relację, dobrze wiedzieć, że jeszcze coś z tego posta się przydaje do nauki nawet na ten nowy egzamin. Zatem życzę udanych lotów już jako certyfikowany operator ;)

   Usuń
  2. to ja dziękuje za poświęcony czas do przygotowania takiego dokładnego spisu materiałów do nauki - nie wyobrażam sobie szukać tego sam.

   Usuń
  3. Nie ma sprawy! Grunt, że się przydaje na tyle, że pozwala zdać egzamin. Pewnie już niedługo, wejdą szkolenia obowiązkowe i będzie pozamiatane...

   Usuń
 22. Generalnie są dwa zestawy pytań, mniej więcej połowa się pokrywa. W każdym zestawie 5 działów po 12 pytań i KAZDY dział trzeba zdać na 75%. Można miec 4 działy bezbłędnie a w piątym 4 błędy i dupa.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. w cenie egzaminu masz trzy próby, podczas których zaliczasz tylko to co niezaliczone. dopiero po wykorzystaniu tych trzech prób trzeba zaliczać całość od początku.

   Usuń
  2. A to u którego egzaminatora tak to wygląda? Czy to pewne z zaliczeniem tylko niezliczonych części? Zdawalem w Gdyni i na poprawce dostane znowu cały zestaw z tymi działami które udało mi się zdać. Poza tym trzy darmowe próby dotyczą egzaminu u tego samego egzaminatora. Jeśli chcesz zdawać poprawke u innego to znów musisz zaplacic za teorię. Poprawka praktycznego zawsze jest płatna.

   Usuń
  3. tak to zostało przekazane (a przynajmniej tak to zrozumiałem) w Gliwicach.
   poprawki oczywiście u tego samego egzaminatora - szczerze mówiąc nie skupiłem się jakoś szczególnie na tych zasadach - bo nie było mi potrzebne ich stosowanie. najlepiej jest po prostu zadzwonić do konkretnego egzaminatora i spytać go

   Usuń
 23. Witam. No jestem po egzaminie - zdałem, ale testy MASAKRA w porównaniu z poprzednimi. Wg mnie grupa B była trudniejsza, większość z niej oblała. Mieliśmy opcje podejścia do egzaminu poprawkowego, egzaminator zmienił nam tylko grupy.
  Co się tyczy najgłupszych pytań, to jedno było wyjątkowe: za którą czynność grozi pozbawienie wolności do lat 5. Poprawną odpowiedzią jest D, bo wszystkie wymienione czynności są DO lat 5, dwie po rok pozbawienia wolności jedna do 5lat :) taki logiczny suchar.
  Ale Panie Michale, mam do Pana teraz techniczne pytanie. Chciałbym rozbudować swój quadcopter do okto w układzie X8. Logiczne jest że potrzebuje 2x więcej silników i regulatorów, ale zastanawiam się czy dam radę podłączyć to do Nazy? Ma tylko 6 wejść do silników, ale czy mogę te dwa silniki na ramieniu traktować jako 1 i ich regulatory połączyć jednym kablem sygnałowym idącym do nazy? Czy potrzebuje wymienić nazę?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. A zapomniałbym, w sumie na dwadzieścia kilka osób na egzaminie było tylko 2 "modelarzy" i odniosłem wrażenie bólu pewnej części ciała w naszym kierunku :) Muszę jeszcze dodać że Inspire 1 cudownie prezentuje się podczas lotu :)

   Usuń
  2. ok już wiem jak to podłączyć :) ale mam jeszcze jedno pytanie pod F1 i F2 w Nazie mam podpiętego gimbala.. a chciałbym dalej mieć możliwość sterowania nim, jak to ogarnąć?

   Usuń
  3. Przykro mi, ale jak do tej pory nie miałem doczynienia z Nazą więc nie potrafię niestety doradzić w tej kwestii.

   Usuń
 24. Przypomniałem sobie jeszcze i ciekaw jestem odpowiedzi - temp silnika powyżej 80st o czym świadczy?

  A drugie to jakie się stosuje silniki - outrunner czy inrunner.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dziwne te pytania...
   1) O tym, że silnik się przegrzewa? Nie wiem, nigdy nie mierzyłem temp. silnika inaczej niż przyłożeniem palca do obudowy, ale nie pokazało mi wtedy 80 st. ;)
   2) Oczywiście outrunnery - czyli wirująca obudowa (inrunner - obudowanie nieruchoma, wiruje sam wał z magnesami).

   Usuń
  2. To pytanie akurat było jeszcze spoko, miało logiczne odpowiedzi z których można było logicznie wybrać prawidłową.
   1) Przegrzanie silnika powyżej 80st może prowadzić do uszkodzenia silnika przez rozmagnesowanie się magnesów
   2) Outrunnery :)

   Usuń
 25. Ten komentarz został usunięty przez autora.

  OdpowiedzUsuń
 26. o uszkodzeniu silnika. Łatwo sprawdzić czy silnikiem coś się dzieje np. dotykając ręką silnik. Jeśli jest mocno ciepły to znaczy, że silnik jest do wymiany lub naprawy

  OdpowiedzUsuń
 27. Witam wszystkich,
  Wybieram się jutro na egzamin praktyczny(teorię zdałem we wczesniejszym terminie) czy cos się zmeiniło w tym temacie? co trzeba pokazać w powietrzu? Dzięki.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Ups... za późno odczytałem... i jak poszło?;)

   Usuń
 28. Takie pytanie mam. Czy jak teraz nawet podejde i nie zalicze teoretycznego egzaminu to jak wejda niwe zasady ze kurs bedzie obowiazkowy to mnie to tez bedzie dotyczylo czy bede sie lapac na poprawki na starych zasadach?

  Dodatkowo jakies terminy moze w przyszlym tygodniu poznan gliwice?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Będziesz zdawać na starych zasadach, czyli jeszcze bez obowiązkowego szkolenia. Wystarczy podejść do egzaminu jeszcze teraz. Terminy egzaminów ustalane są indywidualnie przez egzaminatorów w poszczególnych miastach - trzeba dzwonić bezpośrednio do nich.

   Usuń
  2. a można znaleźć już gdzieś treść tego nowego rozporządzenia?

   Usuń
  3. Są tylko projekty, oficjalnie treści gotowego rozporządzenia jeszcze nie ma. Więcej tutaj: http://www.swiatdronow.pl/nowe-projekty-rozporzadzen-przekazane-konsultacji-publicznych i http://www.adwokat-antkowiak.pl/drony-projekt-nowych-regulacji-prawnych/

   Usuń
  4. To co telewizja tak wczoraj czy przedwczoraj trąbiła że jest już nowe rozporządzenie i będą obowiązkowe szkolenia na 100%

   Usuń
  5. Jak to telewizja, robi szum ;) Rozporządzenie do tej pory było jeszcze konsultowane między różnymi podmiotami. Prawdopodobnie ma już ostateczną treść przyklepaną, ale dopóki oficjanie nie zostanie przyjęte przez rząd to nie ma go w dzienniku ustaw publicznie dostępnego. Na pewno będzie głośno "w branży" gdy w końcu sejm przyjmie nowelizację i klamka zapadnie. Wszystko świadczy o tym, że nastąpi to może w sierpniu albo już we wrześniu. Zobaczymy.

   Usuń
 29. Hey.. Pojechałem na żywioł... Było nas 23. Jak wspominałem pojawilem się tylko na egzamin praktyczny. Wszyscy zdawali na Mr. - wszyscy zdali teorie!. Następnie latanie... Były dwie grupy, coś koło 15 osób którzy uczyli się w "szkółkach" i reszta ze swoimi dronami i własną wiedzą. Wszyscy zdali choć stwierdziłem że owe szkoły latania słabo przygotowują z praktyki. Sądzę że za mało czasu poświęcili na ćwiczenia. O samym egzaminie mogę powiedzieć że egzaminator musi po prostu zobaczyć że ma się panowanie nad maszyną. Trzeba jednak wykonać kilka manewrów. Zaczyna się od startu, następnie pokazać umiejętność stabilizacji w miejscu, potem wylot na odległość około 60-100m, tam kółeczko, następnie wzbic się na około 20-30m pokazać umiejętność szybkiego schodzenia z kursu kolizyjnego, czyli maksymalnie w dół i w kierunku operatora (taki lot tyłem lub przodem z opadaniem), no i po powrocie na odległość 20-30m ósemeczka w dość małej przestrzeni (dosyć trudne przy silniejszym wietrze). Następnie lądowanie ale to już tak jak start można robić na GPSie. Egzamin zaliczony, papiery wysłane... Aktualnie oczekuje na order zasług z ULC.!! ��. Pozdrawiam i służę radą.... Ps. Kupcie sobie maszynę przed przystąpieniem do egzaminu i trochę polatajcie...

  Rafał...

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dobre wiadomości ;) Powiedz mi taką rzecz gdzie byłeś zdawać egzamin oraz czy nie wiesz nic o jakiś przyszłych terminach najbliższych? Może ktoś coś mówił? Masz może jakieś fotki testów? :) bo podobno są tylko 2 wersje ;)

   Usuń
  2. W Gliwicach, z tego co wiem to praktycznie co tydzień odbywają się egzaminy, musisz zadzwonić do Pana Macieja egzaminatora i po prostu zapytać. O teorii nic nie wiem. Teorie zdawałem kilka miesięcy temu na starych zasadach wiec nie mogę co pomóc ale sądzę że w komentarzach powyżej znajdziesz przydatne informacje. Powodzenia

   Usuń
  3. Ryzykowne jest proszenie sie publicznie o fotki testów, bo po ostatnich takich testach upublicznionych na sieci właśnie pytania zostały zmienione na trudniejsze.

   Usuń
  4. Witam,
   Napiszcie proszę, jak jest w końcu z tym kursem kolizyjnym. W opisie egzaminu jest napisane, żeby odbijać zawsze w prawo, a kolega pisze, że w kierunku operatora...
   Pozdrawiam

   Usuń
  5. Tu nie chodzi o operatora tylko o zasadę unikania kolizji, która jest stosowana przez wszystkie statki powietrzne (no prawie wszystkie). Przyjęta zasada jest taka, że jeśli poruszasz się dajmy na to wprzód i z naprzeciwka widzisz nadlatujący w Twoją stroną inny S.P. to stosujesz unik w prawo - S.P. z naprzeciwka jeśli Cię zauważy też wie, że ma odbić w prawo i dzięki temu rozchodzicie się na boki z większą separacją. W wielowirnikowcach jest o tyle niezrozumiałe, że mogą wisieć w powietrzu. Ale wtedy przyjmując, że jesteś w zawisie a jakaś awionetka leci w Twoją stronę to robisz unik tak, żeby odbić w jego lewą stronę i w dół - byle nie w jego prawą, bo on właśnie tam będzie uciekał jeśli Ciebie zauważy. Zatem jeśli na egzaminie jesteś odwrócony tyłem drona do siebie i teoretycznie jakiś S.P. leci na wprost Ciebie to zwyczajnie odbijasz w prawo w dół. Przynajmniej tak to było u mnie na egzaminie, gdzie 20-pare osób robiło właśnie w ten sposób manewr. Chodziło jedynie o pokazanie, że jesteś w stanie szybko zareagować i agresywnie odbić w prawo z utratą wysokości.

   Usuń
 30. A jak jest z tym prądem w lipolach? Elektronikiem nie jestem, ale po przeczytaniu artykułów wychodzi na to, że zmienny, tak?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Oczywiście stały - w końcu napięcie prądu w baterii Li-Pol nie zmienia się wraz z amplitudą, a jedynie maleje z racji jej wyczerpywania, a + nie zamienia się z - (tzn. prąd nie zmienia biegunów, a zatem i kierunku płynięcia elektronów).

   Usuń
  2. Dzięki wielkie, w niedzielę mam egzamin w Warszawie, napiszę jak było :) Chłopaki mam tylko jeden ale za to poważny problem z tym nieszczęsną polisą modelarską, gdziekolwiek bym nie napisał/zadzwonił to wszystko, co mi mogą zaproponować, to ubezpieczenie OC na rok za ok 500zł. PZU rzekomo wycofało się z osobistych polis, właśnie wróciłem z punku w Ergo Hestii, tam również nic jak na razie Pani nie mogła mi zaproponować, wzięła wszystkie dane i może jutro czegoś się dowiem, jednak wspominała też coś o tym, że mają tylko pełne ubezpieczenie...
   Wg. mnie jest to bardzo słabo dograne między ustawodawcą, a ubezpieczycielami. Niedługo wyjdzie na to, że nie dość, że trzeba będzie płacić za kurs, to jeszcze trzeba będzie wykupić pełne ubezpieczenie, a jeśli noga się podwinie na egzaminie to kasa idzie w błoto..
   Jeśli ktoś zna namiary gdzie lub u kogo mógłbym wykupić tą polisę byłbym bardzo wdzięczny.

   Usuń
  3. Do egzaminu wystarczy najprostsze ubezpieczenie modelarskie za 130zł np. stąd (kupujesz on-line od ręki): https://www.multia.pl/formularz-kontaktowy/zgloszenie-do-ubezpieczenia-sportow-wysokiego-ryzyka. Potem dopiero jak masz już UAVO to możesz wykupić komercyjne za 500zł, ale ubezpieczyciele właśnie wymagają już posiadania UAVO, żeby je wykupić.

   Usuń
  4. Jak egzamin, opowiadaj.

   Usuń
  5. "...w niedzielę mam egzamin w Warszawie..."
   Można się jeszcze zapisać na ten egzamin? Możesz podać jakieś namiary?

   Usuń
  6. Być może jest to egzamin organizowany przez jedną ze szkół UAVO, warto przedzwonić do CSUAV i kilku innych, może uda się do nich przyłączyć.

   Usuń
  7. Chyba spokojnie poczekam na egzamin w Poznaniu (podobno w połowie września będzie). Gdzieś czytałem, że z powodu zmiany (zaostrzenia) zasad egzaminów są one zawieszone do września. Czy coś o tym wiadomo czy egzaminy odbywają się cały czas?

   Usuń
  8. W Gliwicach z tego co mi wiadomo są ciągle, ale najlepiej zadzwonić i spytać.

   Usuń
  9. Tak dokładnie CSUAV z Warszawy organizuje take egzaminy, jednak wczoraj dostałem info, że z przyczyn niezależnych od nich egzamin zostanie przełożony na 06.09 -_- Wejdź do nich na stronę i zapytaj, czy są wolne miejsca. Michale, można z Tobą złapać jakiś kontakt PW?

   Usuń
  10. Można próbować ;) przez formularz kontaktowy po prawej stronie >>

   Usuń
  11. Niech by szlag tych z Warszawy (a konkretnie z Piaseczna).

   Dla osób spoza kursu życzą sobie za wynajęcie sali 100zł + vat ...
   ciekawe czy za wynajęcie trawnika na egzamin praktyczny liczą klimatyczne ...

   Usuń
  12. Dokładnie, to już jest lekką przesada, ale co zrobisz, wolę już zapłacić te 100 niż za cały kurs.. Michale dostałes moja wiadomość?

   Usuń
 31. wystarczy "ubezpieczenie OC w życiu prywatnym" w PZU - wykupiłem sobie na miesiąc, na kwotę 50k pln, koszt = 7,70 pln.

  Do kolegi powyżej który pyta o fotki testów - ogarnij się człowieku - przez takie akcje leniwych głąbów środowisko odpowiada zbiorowo... wystarczy się nauczyć - innym jakoś się udaje więc i tobie powinno. a jak nie - to zapewne jakiś powód jest.

  OdpowiedzUsuń
 32. jeśli chodzi o ubezpieczenia to sprawdź tu:
  http://finansowachata.pl/index.php?s=3
  Tomek

  OdpowiedzUsuń
 33. Drodzy czytelnicy, musiałem dziś usunąć komentarze zawierające listę pytań i odpowiedzi z egzaminu. Proszę wszystkich, którzy myślą o publikacji gotowych pytań z egzaminu o nie robienie tego - wiem, że reszta kandydatów jeszcze przed egzaminem byłaby zachwycona, ale skutkiem takich działań będzie kolejna zmiana pytań, kolejne zaostrzenie kryteriów i generalnie całe środowisko wyjdzie na tym gorzej niż lepiej. Zatem pojedyncze sugestie pytań - OK, natomiast całe listy dokładnych pytań będę musiał usuwać.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Nie macie tu opcji akceptacji i publikacji wstawianych komentarzy? Wiem że to sporo roboty ale przynajmniej nikt nie dostanie ich na maila mając włączone powiadomienia. Do kolegi Tomka, takie publikacje sprawią więcej kłopotów następnym zdającym bo ULC nie tylko zmieni przepisy ale znowu zmieni pytania ;]

   Usuń
  2. Mamy taką opcję, ale przy kilku do kilkunastu komentarzy dziennie jednak jest trochę klikania. Nie jestem pewien czy wszyscy dostają powiadomienia o komentarzach, a nie tylko admini? Tak czy siak nie chodzi o to, żeby w ogóle nie pisać o pytaniach - te ciekawsze można zamieszczać jako przykład, natomiast publikacje listy 20-paru pytań prosto z egzaminu z sugerowanymi odpowiedziami to idealna przynęta dla kogoś, żeby podkablować, że "na tym blogu publikują wszystkie pytania". Bloga mi nikt nie usunie, co najwyżej napiętnuje ;), ale podobno poprzednie pytania ULC zmienił i i zaostrzył właśnie po tym, jak wyciekły do sieci. A my nie chcemy się (jako autorzy bloga) przyczyniać do kolejnych zmian egzaminów.

   Usuń
 34. Panowie, oczywiście, macie rację. Poniosło mnie trochę, biję się w pierś. Przepraszam ;-)
  T.

  OdpowiedzUsuń
 35. Witajcie,
  mam zdany egzamin teoretyczny ale do praktycznego podejdę dopiero na początku października.

  Czy jeśli w między czasie zostanie klepnięte nowe rozporządzenie o m.in. obowiązkowym szkoleniu, to czy w mojej sytuacji podchodzę na obecnych zasadach czy będę musiał przejść płatne szkolenie praktyczne ?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Każdy egzaminator Ci powie, że nie. Jeszcze w marcu jak zdawałem UAVO i wtedy chodziło pogłoski o wejściu nowego rozporządzenia to D. Bielecki z Flytronic mówił wyraźnie na egzaminie, że wystarczy podejść do egzaminy teoretycznego wcześniej i nawet jak się go nie zda, to ULC ma już odnotowane, że podszedłeś do egzaminu i zarówno poprawki teoretyczne jak i praktykę musisz już zdać wg zasad na jakich podchodziłeś do egzaminu czyli tzw. starych. Tak mówią egzaminatorzy, jak do tego podchodzą sami urzędnicy z ULC to już inna bajka, ale raczej powinni się stosować do zasady "prawo nie działa wstecz".

   Usuń
  2. Raczej nie masz się o co martwić, jest takie coś jak okres przejściowy między starą, a nową ustawą. Podobno będzie wynosił 60dni, a jak na razie nie jest jeszcze to ustanowione, tak więc bez stresu ;]

   Usuń
  3. tak więc na spokojnie mogę dalej ćwiczyć wszystkie figury
   teraz czekam na większy wiatr, aby nic mnie nie zaskoczyło ;)

   dzięki za jak zwykle szybkie i konkretne odpowiedzi

   Usuń
 36. Cześć koledzy,

  1) Mam pytanie dotyczące egzaminu praktycznego, czy oprócz tego że dronem mam latać bez wspomagania sygnału gps - czy mam przed startem skalibrować go w połączeniu z tabletem?

  2) w powyższym tekście (waszych komentarzach) jest kilka pytań pozostawionych bez komentarza i odpowiedzi - sam też mam kłopot ze znalezieniem wyjaśnienia... może ktoś się wypowie? chodzi mi o np.

  1a) O ile spadnie długość fali, jeżeli dwukrotnie zwiększymy odległość

  1b) dotyczyło siły nośnej i co ma na nią największy wpływ:
  - rozpiętość skrzydeł/ramion
  - ciąg powietrza od ziemi
  - wiatr w kierunku płatu skrzydła/ramienia
  - ostatniego nie pamiętam

  dzięki za odp

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Ad. 1) A co chcesz robić z tabletem podczas egzaminu? Jeśli jest on niezbędny do kalibracji drona to wiadomo, ze będziesz mógł go użyć. Jeśli chcesz go używać do podglądu z kamery to nie radzę, to jest egzamin na VLOS i egzaminator nie będzie zadowolony gdy będziesz patrzył na tablet z podglądem FPV ;)
   Pytania pozostały bez odpowiedzi nie bez powodu:
   1a) to pytanie póki co nie ma sensu - jakiej fali? jaka odległość? być może chodzi o pytanie z tłumieniem fal w zależności od odległości odbiornika od nadajnika?
   1b) tutaj te odpowiedzi też są jakieś niedokładnie przytoczone - co znaczy wiatr w kierunku skrzydła? z której strony wieje ten wiatr? może chodzi raczej o powietrze opływające skrzydło podczas ruchu postępowego wprzód? co to jest ciąg powietrza od ziemi?;) niestety przy takich dziwnych odpowiedziach nawet ciężko strzelać co jest prawidłowe ;)

   Usuń
  2. Tablet potrzebny mi wyłącznie do kalibracji. Chyba ze phantoma 3 da się jakoś bez tabletu kalibrowac... mam go potem jakoś zakryc?;)

   Usuń
  3. A nie da się wyłączyć kamery zwyczajnie? To akurat już zależy od samego egzaminatora, jeden będzie zerkał tylko czy nie lecisz patrząc na FPV, inny może i każe zakryć, tego nie wiem. Różni się trafiają ;)

   Usuń
  4. ..., z tego co wnioskuję czytając na temat tego egzaminu to klasycznie jak to w Polsce na egzamin vlos trzeba być cn mgr fizyki, geografii, matematyki a do tego jeszcze skończyć studia medyczne...

   Usuń
  5. Phantoma da się skalibrować bez tabletu, wystarczy dziesięciokrotnie przełączyć Flight Mode na nadajniku, dzięki czemu można latać na samej aparaturze bez ekranu :)

   Usuń
  6. na egzaminie w Gliwicach wyglądało to tak że kalibracje kompasu i generalnie całe przygotowanie do lotu wykonałem korzystając z tabletu (phantom 3). od momentu uruchomienia silników po prostu nie patrzyłem ani razu na tablet (lekko go pochyliłem do przodu żeby utrudnić sobie podglądanie). Egzaminator nie miał z tym problemu. cały lot odbył się z podłączonym i działającym tabletem i uruchomioną appką dji pilot -> ale _nie_spojrzałem_na_niego_ani_razu.

   pytania na które się tutaj powołujesz są zadane nieprecyzyjnie.
   długość fali nie spadnie - jest ona stała - a pytanie testowe dotyczyło "spadku mocy sygnału wraz z odległością" - odpowiedź na to pytane zna każdy uczeń szkoły podstawowej.

   co ma wpływ na siłę nośną też nie jest tajemnicą, wystarczy sobie poczytać w wiki o sile nośnej, wtedy odpowiedź na to pytanie jest banalnie prosta.

   Usuń
  7. Niestety Panie anonimowy, z tymi falami to się z Tobą nie zgodzę. Ukończyłem trochę więcej szkół i mimo wypowiedzi tutaj i poczytania kilku materiałów nie do końca znam odpowiedź. Jeśli chodzi o propagację fal radiowych 2,4 i 5ghz w powietrzu to w takich odleglosciach jakie było pytanie 250/500m) tłumienie fali wzrośnie o jakiś 1db? Jak dla mnie żadna z odpowiedzi nie jest tam właściwa. Byłbym wdzięczny jeśli ktoś by mi to dokładnie wytłumaczył.

   Usuń
  8. Udało się zdobyć info odnieśnie tego pytania? Wiem tylko tyle, że pytanie w którym podana była odległość 250m do 500m ... i coś o 1-, 2-,4- albo 6-krotnym ...

   Usuń
 37. Jak nie wiesz jak sie kalibruje swój sprzęt to daj sobie spokój bo będziesz sprawiał tylko niebezpieczeństwo.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jak widać kolego "znawco" nie załapałeś się na lekcje polskiego, na których można było się dowiedzieć co to jest i jak rozróżnić sarkazm...

   Usuń
 38. Witam. Czego konkretnie dotyczyły pytania o PKBWL? Pamięta ktoś może?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Nie pamiętam słowo w słowo ale wiem, że czytając ogólnie o PKBWL w Internecie odpowiedziałem na pytanie bez trudności.

   Usuń
  2. chodziło o to czym się zajmuje i które z twierdzeń jest fałszywe o ile pamiętam... w każdym razie chodziło o to, że nie orzeka o winie tylko bada obiektywnie przyczyny

   Usuń
 39. Noo;) egzamin (teoria+praktyka) zdany ;) miło mi dołączyć do Waszego zacnego dyplomowanego grona ;) ... a jeszcze nie dyplomowanemu życzę szybkiego dołączenia do NAS;)

  Dzięki p. Michale za pracę włożoną w przygotowanie tych materiałów - bardzo pomagają + możliwość wymiany wrażeniami z egzaminów;) pozdr

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Gratulacje! No to teraz napisz coś o tych egzaminach -dla tych co jeszcze przed nimi ;)

   Usuń
  2. Gratuluję zdania egzaminów! Przy dzieleniu się wrażeniami proszę nie publikować tylko listy pytań ;) wielu byłoby zachwyconych, ale nie psujmy im radości z czytania ich po raz pierwszy na egzaminie! ;) To jak tam było? Gdzie i u kogo?;)

   Usuń
  3. Egzamin miałem w Krakowie (pod Krakowem dokładnie) - u p.Janusza. Egzaminator bardzo uprzejmy, rzetelny - fachowiec w swojej dziedzinie... Wszystko odbywało się w spokoju, bez sztucznych ciśnień czy stresów...
   W czasie egzaminu praktycznego trzeba wykonać kilka figur (wcześniej już przez was opisanych - min lot po kwadracie w różnych konfiguracjach) - w razie gdy coś nie do końca było jak należy - wracało się do wcześniejszego punktu - poprawiając (korygując) jakiś manewr.
   Wydaje mi się, żeby oblać - trzeba rażąco nie umieć latać.

   Co do egzaminu teoretycznego nie będę publikował żadnych pytań - raczej sugestie o czym zwłaszcza przeczytać:
   - poczytajcie DOKŁADNIE na temat rozmiarów śmigieł i ich poszczególnych oznaczeń
   - na temat dokumentów operatora UAVO - ważności, zakresu możliwości kontroli itp.

   Niektóre pytania na pierwszy rzut oka przerażają ale większość jest na logikę, nie na wiedzę.

   Powodzenia

   Usuń
  4. Nie mogę się zgodzić z kolegą, że większość pytań jest na logikę. Obstawiłbym, że na logikę jest może 10 % pytań (może za wyjątkiem pytań z pierwszej pomocy - tam faktycznie jest kilka pytań na logikę). Jeżeli człowiek się dobrze nie przygotuje do części teoretycznej to raczej nie ma szans zdać. Polecam też dokładnie poczytać o strefach i klasach przestrzeni powietrzenej jakie obowiązują w Polsce (oznaczenia; wysokości; gdzie i kiedy można latać).

   Usuń
  5. Bardzo przydatne w lataniu dronem jest zwłaszcza pytanie o postępowaniu z wbitym w ciało nożem ;) rozumiem że chodzi tu o chęć zawłaszczenia drona przez grupę dresów...:)

   Usuń
  6. "...poczytajcie DOKŁADNIE na temat dokumentów operatora UAVO - ważności, zakresu możliwości kontroli itp."
   No to jak jest z tą możliwością kontroli?

   Usuń
  7. Jeśli pytasz o to kto może Cię skontrolować to odpowiedź brzmi: policja

   Nie zdziwiłbym się gdyby do sprawdzenia Twoich dokumentów upoważnione zostały również inne służby mundurowe ;-)

   Usuń
  8. Policja jest do tego uprawniona jako organ kontroli i ścigania, ale nad prywatnymi terenami może to być nawet ochrona (ale oni pytają o pozwolenie jako takie, nie o UAVO), straż graniczna (na terenach przygranicznych) czy nawet wojskowi jeśli latasz gdzieś w pobliżu obiektów wojskowych ;)

   Usuń
  9. Policja to poprawna odpowiedź -ale strzelałem ;)
   Egzamin(y) zdane. Dzisiaj. W Krakowie.
   Ogólnie z pytaniami można sobie poradzić czytając materiały prezentowane na tym blogu. Część pytań jest na logikę, ale jest też sporo takich gdzie potrzebna jest konkretna wiedza -dużo o strefach, o pakietach -oznaczenia i prąd, silniki -oznaczenia, śmigła -oznaczenia z " i bez. To tyle na gorąco :)

   Usuń
  10. Gratuluję! Tak z ciekawości - gdzie w Krakowie odbywają się egzaminy i kto je organizuje?

   Usuń
  11. W Krakowie pan Janusz Szczuczko -z wykazu egzaminatorów.
   Na stronie redwings.com.pl można się zapisać na egzamin jak się pokaże termin.

   Usuń
  12. OK, czyli nie przez szkołę żadną (albo inaczej - przez szkołę pana Janusza ;) - a gdzie się odbywają egzaminy teoretyczne i praktyczne?

   Usuń
  13. Na stronie jest adres, tam jest salka przygotowana, a praktyczny kawałek dalej jest przygotowane lądowisko z miejscem startowania i oznaczonymi punktami do lotów.

   Usuń
 40. Również zdawałem wczoraj w Gliwicach u p. Macieja. Wszystko do przodu ! Również dzięki za linki i materiały na stronie ;) Mała rada dla Phantomowców. Dobrze opanujcie latanie w ATTI przy wietrze bo z odległości 50 metrów naprawdę ciężko stwierdzić, gdzie jest dziób i czy się leci do tyłu czy do przodu. A drzew i krzaków w okolicy nie brakuje :)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Hmm drzew i krzaków? To nie zdawaliście nad pasem lotniska Aeroklubu Gliwice?

   Usuń
  2. Nad pasem nie. Staliśmy na takim rondku a lataliśmy w kierunku północno wschodnim w stronę ścieżki i ogródków działkowych. Zresztą było wtedy kilka starów i lądowań małych awionetek.

   Usuń
 41. Ja również się nie zgodzę,że większość pytań było na logikę... Zwłaszcza te w dziale "Człowiek..." czyli pierwsza pomoc. Trzeba było przeczytać kilka razy żeby zrozumieć dobrze... Pytania składające się z dwóch członów, warianty odpowiedzi typu: 1 zdanie prawdziwe, 2 fałszywe i wszystkie kombinacje odpowiedzi... Z tego co pamiętam, w jednym pytaniu trzeba było wskazać NIE właściwe zdanie odnoszące się do RKO (resuscytacji krążeniowo-oddechowej):
  (warianty były chyba takie)
  a. dla jej skuteczności nie ma znaczenia czy wykonujemy oddechy ratownicze i masaż klatki czy jedynie masaż klatki
  b. może być wykonywane z wyłącznym uciskaniem klatki piersiowej, jeżeli ratownik nie posiada przeszkolenia lub nie chce wykonywać oddechów ratowniczych
  c. powinno być zawsze wykonywane z oddechami ratowniczymi
  d. a i c nieprawdziwe

  Jakieś pomysły co do odpowiedzi? ;-)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Logika podpowiada - po co by ktoś dał tak odstajaca od innych odpowiedź :)

   Usuń
  2. Na pewno odpowiedź D ;) Najwazniejsze uciski klatki. Z nimi mozna utrzymac jeszcze przy zyciu przez dlugi czas. Niewłaściwe zatem są odpowiedzi A i C

   Usuń
  3. c, bo w a masz cały czas uciski i masaż albo same uciski

   Usuń
 42. Witam,
  Przepisy przepisami, Ctr CTRem - sam byłem świadkiem latania dronem bez żadnych zezwoleń i łączności z lotniskiem na placu Defilad w Wa-wie przy wieżowcach. Wiadomo że ludzie jak widać i tak latają w ctr bo najczęściej w dużych miastach jest tam najwięcej ciekawego do kręcenia...

  Jak się mają przepisy do ich rzeczywistego egzekwowania? Jaka jest szansa, że jeśli będę latał Inspire'em np wśród rzeczonych wieżowców w Warszawie do powiedzmy max 120-150m (czyli poniżej dachów najbliższych budynków) ktoś się tym zainteresuje? Zarówno w czasie lotu jak i po publikacji materiału na ytb? Tam zdecydowanie nie spodziewałbym się samolotu ani helikoptera (na takich wysokościach).
  Ma ktoś jakieś doświadczenie z tym tematem?


  OdpowiedzUsuń
 43. Egzekwowanie przepisów leży w gestii Operatora, który powinien wiedzieć gdzie może latać, a gdzie nie powinien tego robić.

  Art. 212 jednej z ustaw mówi:
  "Kto wykonując lot przy użyciu statku powietrznego narusza przepisy dotyczące ruchu lotniczego obowiązujące w obszarze, w którym lot się odbywa, podlega karze pozbawienia wolności do lat 5".

  Sytuacja nie jest jasna, bowiem o ile Operator ze świadectwem kwalifikacji powinien znać przepisy ruchu lotniczego, to osoba latająca rekreacyjnie nie musi ich znać. Teraz pytanie czy ewentualna kara powinna być jednakowa dla jednej i drugiej osoby ? :)

  Powinno być jak z kat. A na motocykle, że dopiero od pewnej pojemności trzeba mieć prawo jazdy. Analogicznie do modeli RC: każdy kto chce latać sprzętem, którego waga przekracza na przykład 0,5kg powinien mieć papiery.
  Oprócz powyższego ogólnopolska akcja informacyjna aby społeczeństwo było świadome, że latanie modelem RC może być niebezpieczne jeśli nie stosuje się podstawowych zaleceń dotyczących bezpieczeństwa wykonywanych lotów.

  Odpowiadając na Twoje pytanie "czy ktoś się tym zainteresuje?": z pewnością tak i możesz być pewien, że zostaniesz sprawdzony.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jest takie łacińskie sformułowanie "ignorantia legis non exculpat" co znaczy: nieznajomość prawa nie jest usprawiedliwieniem więc nieprawdą jest że "osoba latająca rekreacyjnie nie musi ich znać (przepisów ruchu)" - owszem, musi - jak spowoduje wypadek to ponosi w pełni odpowiedzialność karną za jego konsekwencje.

   Usuń
  2. Nie musi ale powinna, co nie oznacza że przed pierwszym lotem oprócz instrukcji obsługi, człowiek winien jest również przeczytać wszystkie informacje z linków zawartych w powyższym artykule ;-)

   Do pudełka z modelami RTF powinna trafić karteczka z napisem:
   "UWAGA! Przed lotem zapoznaj się z podstawowymi zasadami ruchu powietrznego swojego kraju" :-)

   Zgadzam się z tym, że za spowodowanie wypadku sterujący poniesie pełną odpowiedzialność.

   Usuń
  3. Racja, nie musi, zapędziłem się - ale zdecydowanie powinna ;) Podobno nowe rozporządzenie, które ma wejść nakłada już taki obowiązek informowania o przepisach na sklepy sprzedające drony i to one będą informować. Ale to się okaże w jakiej formie i czy w ogóle.

   Usuń
  4. Jedna niewinna karteczka wewnątrz pudełka i Operator ze świadectwem czy też nie, będzie wiedział że nie może latać ot tak gdzie popadnie.

   To byłoby dobre rozwiązanie i nikt nie mógłby powiedzieć "ale ja nie wiedziałem" :-)

   Usuń
  5. Tylko wtedy pudełka musiałyby być rozpieczętowane albo producent musiałby wkładać takie karteczki do środka co jest raczej niemożliwe ;)

   Usuń
 44. Ok ale konkretnie... chce studiować swój 4 piętrowy blok na terenie ctr. Wzniosę się na max 30metrow. Mam to tez zgłaszać i prosić o zgodę na lot?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Sfilmować nie studiować ;)

   Usuń
  2. Będąc w CTR masz obowiązek wykonywać lot za zgodą PAŻP już od poziomu gruntu - takie prawo.

   Usuń
  3. co nie zmienia faktu ze ewentualny SP na poziomie 30m AGL pomiędzy budynkami ma generalnie większy problem niż potencjalny UAV gdzieś tam przy drzewie ;)

   Usuń
 45. Jak się ma sprawa jak uzyskamy licencje na quatrocoptera do 2kg, wszystko trzeba przechodź ponownie do 5kg czy tylko praktyka?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jak masz UAVO VLOS MR do 2kg i chcesz mieć np. do 7kg (do 5kg nie ma takiej kategorii) to zdajesz tylko praktykę na cięższym modelu łapiącym się wagą MTOM w przedział 2-7kg.

   Usuń
  2. Zgadza się, że tylko praktykę ALE egzamin teoretyczny jest ważny tylko rok czasu i jeżeli chcemy mieć uprawnienia na większą wagę modelu do roku czasu zdajemy samą praktykę, a jeżeli zdanie egzaminu teoretycznego było więcej niż rok temu to wówczas zdajemy zarówno praktykę jak i teorię, tak twierdził Pan egzaminator w czerwcu tego roku chyba, że coś się zmieniło w międzyczasie :)

   Usuń
  3. To prawda - masz rację, po roku trzeba zdać również teorię i to ma jak najbardziej sens, bo teoria się zmienia dość mocno - zarówno wymagania jak i samo prawo, więc jest to moim zdaniem OK.

   Usuń
 46. Cześć,
  planuję jutro latać w okolicy Siedlec i zerkając na AIP https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=zGnSGT-KJ520.kGyq1NhHwuAw widzę aktualne strefy.

  Muszę rozłożyć na czynniki pierwsze następujące oznaczenia (proszę o pomoc lub poprawkę jeśli coś źle zrozumiałem):
  1- MATZ EPMM E
  Jest to jest to wojskowe ATZ należące do bazy w Mińsku Mazowieckim. Moje pytania są następujące:
  - czy Min: 3000 ft, Max: 9500 ft oznacza, że poniżej 3000ft mogę latać bez dzwonienia do zarządcy strefy z pytaniem o pozwolenie ?
  - co oznacza skrót E w nazwie MATZ EPMM E ? (są jeszcze A, B, C, D) czy to oznacza tylko wysokość ?

  2- MRT 1.1 oraz 1.2, 1.3, 1.4, 1.5
  Jest to stała trasa lotnictwa wojskowego
  - AIP donosi ;) że Min: 1476 ft, Max: 2461 ft , czy mogę rozumieć to w ten sposób, że poniżej 1476 ft mogę poruszać się bezkarnie ?

  Dzięki za odpowiedzi :)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Hej,
   Ad1)
   - tak, poniżej możesz latać
   - tak, A,B,C,D w tym przypadku oznaczają poszczególne przedziały wysokości strefy
   Ad 2)
   - tak, poniżej możesz ;)

   Usuń
  2. Nauka teorii nie poszła w las ale wolałem się upewnić :-)

   Dzięki!

   Usuń
 47. Hej. Czy macie jakies info kiedy wchodzi w zycie ustawa o obowiazkowym kursie na uavo vlos? Zaczynam przygotowania teoretyczne i praktyczne do eksternistycznego egzaminu i jestem ciekaw ile mam na to czasu. Chce zdazyc przed wejsciem ustawy oczywiscie. Serdeczne dzieki za info. Adam

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Ustawa miała wejść w pierwszej połowie tego roku więc teraz spodziewałbym się jej w każdej chwili ;-)

   Usuń
  2. Jak wyżej - może wejść w zasadzie z dnia na dzień, ale jak wiadomo politycy teraz mają ważniejsze problemy więc nikt do końca nie wie kiedy :)

   Usuń
 48. Dziś zdawałem w Gliwicach i muszę pogratulować Panu Maciejowi Ćwiklińskiemu, egzamin pełny profesjonalizm i polecam zdawanie u niego.
  Dzięki też za materiały zgromadzone na tej stronie, bardzo pomogły w egzaminie, ale byłem też w paru miejscach zaskoczony. Koledzy narzekali na zestaw B, który także uważają za trudniejszy, szczególnie osoby, które dziś nie zdały i powtarzały egzamin.
  Pojawiły się głosy, że ustawa na 99% ma być w styczniu.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Możesz przybliżyć (choćby ogólnie) jakie pytania Cię zaskoczyły?

   Usuń
  2. Pytań nie będę wprost cytować, bo szkoda żeby zmienili testy, ale popatrz niżej...

   Usuń
  3. azupak85@gmail.com19 września 2015 13:24

   Jak rozumiem, to pomimo przeglądania tego wątku zaskoczyły Cię jakieś dodatkowe pytania? Wertuje dość dokładnie wszystkie informacje, które są tu zawarte bo idę jutro rano podjąć nierówną walkę z systemem;)

   Usuń
  4. Hmmm zaryzykuję: jak już pisałem, kto może kontrolować uprawnienia UAVO (tylko ULC / policja), jakie dokumenty oprócz uprawnienia masz mieć podczas kontroli (samo uprawnienie / uprawnienie + OC + dow. os. / dalej nie pamiętam).
   Jaka powinna być częstotliwość ucisków podczas resuscytacji i ja się nauczyłem że około 120/min, a w odpowiedziach było 100-120/min i jeszcze jakieś co miało 120/min chyba 120/min-160/min. Jakie powinno być minimalne bezpieczne rozładowanie Li-Pola i tutaj zaskoczenie, bo 3.3V, a niektórzy podają że 3V i taka odpowiedź też była. To się idzie domyślić, ale pewności nie masz, jaki jest układ hexacoptera X6?
   A hit sezonu to jaka kategoria przestrzeni występuje najczęściej w FIR EPWW. I teraz na pytanie "czy najczęściej oznacza najliczniej?" dowiedziałem się, że źle zrozumiałem pytanie :D, odpowiedzi sesowne to C lub G, moim zdaniem C, bo FL95 w górę to C.
   Zaskakujące też jest pytanie czy wg jakiejś procedury reanimacji tętno sprawdza się (zawsze / chyba "jak nie ma oddechu" / nigdy i jeszcze jakaś odpowiedź)...

   Usuń
  5. azupak85@gmail.com19 września 2015 21:02

   Wow, dzięki wielkie:) niektóre pytania faktycznie mocno zaskakujące..a już myślałem, że na dziś koniec zaskoczeń w tym temacie..

   Usuń
 49. Czy ktoś orientuje się z jakiego dokumentu wynika, kto może kontrolować uprawnienia UAVO oraz jakie dokumenty może sprawdzać podczas takiej kontroli. Trafiłem na Art.27 prawa lotniczego, ale tam w pkt.3 ppkt.3 nie są te dokumenty wymienione z nazwy.

  OdpowiedzUsuń
 50. Witam,
  mam pytanie co do siły nośnej.
  co ma na nią największy wpływ:
  - rozpiętość skrzydeł/ramion
  - ciąg powietrza od ziemi
  - wiatr w kierunku płatu skrzydła/ramienia

  Po przeanalizowaniu materiałów w sieci wydaje mi się, że największy wpływ ma kształt i rozpiętość skrzydła (tu jest podana tylko rozpiętość, więc to chyba niepełna odpowiedź) i chciałem się dowiedzieć czy dobrze kombinuje

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. A sądzisz, że jest takie pytanie w zestawach na multirotor czy samolot RC?

   Usuń
  2. Ponoć takowe były, stąd moje pytanie:) A niezależnie od tego tak czy siak chciałbym to wiedzieć, skoro nie jestem pewny odpowiedzi

   Usuń
  3. Było takie pytanie w teście B. Ogólnie to jest kilka pytań raczej nie z kategorii MR ale co zrobisz, odpowiadać trzeba ;)

   odpowiedź poprawna to ta ostatnia

   Usuń
  4. Dzięki, ale jeszcze jedno - ostatnia tutaj (wiatr w kierunku płatu skrzydła) czy na teście (ponoć były 4 odp)?

   Usuń
 51. w kierunku platu skrzydla

  OdpowiedzUsuń

Popularne posty

Nasze zdjęcia dronów:

Created with flickr badge.